Aktuality

Domů / Aktuality

Vážení občané obce Chotěbuz, hrozba koronaviru nás v posledních týdnech omezila v mnoha ohledech. Děti nemohou do školy či školky, dospělí chodí maximálně do zaměstnání či na nutný nákup. Přišli jsme zejména o sociální vazby - nemůžeme navštěvovat rodiny, stýkat se s přáteli, pořádat společenské akce. I já, jako předsedkyně kulturního výboru, jsem musela respektovat…

Vložil Starosta
Image

Kontaminovaný odpad a potencionálně kontaminovaný odpad osob z karantény Veškerý kontaminovaný nebo potencionálně kontaminovaný odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě vložte do silonového sáčku a zauzlete, dále vložte do plastového pytle na odpady. Plastový pytel by měl mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění by měl být pytel pevně zavázán a na…

Vložil Starosta
Image

Krizové číslo obce Chotěbuz Na základě doporučení Krizového štábu Moravskoslezského kraje jsme zřídili krizové číslo obce Chotěbuz tel: 725 883 007 Využít ho mohou osamocení senioři k nahlášení potřeby zajistit nákup, případně jiného problému spojeného Nouzovým stavem a epidemií koronaviru.   V případě nahlášení příznaků volejte jednu z níže uvedených osob: vašeho praktického lékaře 112…

Vložil Starosta
Image

Vážení pejskaři, prosím, abyste si po svém nejlepším příteli sebrali to, co ve své nerozvážnosti zanechal tam, kde by do toho mohl někdo šlápnout. Na vlastní zahrádce si dělejte, co chcete, ale na veřejném prostranství, prosím, udržujte pořádek!  

Vložil Starosta
Image

Vážení občané, zaznamenal jsem že na facebooku probíhá finanční sbírka pro Tomáše Popka. Mladého člověka, který je po havárii odkázaný na pomoc blízkých. V současné době je Tomáš v lázních a právě na jeho pobyt, který je s ohledem na jeho těžký zdravotní stav, finančně velmi náročný, probíhá sbírka na transparentním účtu. Obci není situace…

Vložil Starosta

Děkuji vřele všem zodpovědným a aktivním občanům, kteří se účastnili „Průzkumu spokojenosti obyvatel obce Chotěbuz.“ Vyplňovali jste dotazníky svědomitě, papírové verze dotazníků byly vyplněny čitelně, to nám usnadnilo práci v přepisování do online systému dotazníkového průzkumu. Vaše potřeby, představy a názory na současný stav a budoucí rozvoj obce uvedené v dotaznících jsou cenným podkladem pro…

Vložil Starosta

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2020, musí být každý pes označen elektronickým čipem. Povinně by chovatelé měli čipovat všechny psy, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době…

Vložil Starosta
1 2 3

#FOLLOW US ON INSTAGRAM