Archive : Archiv autora: Starosta

Domů / Archiv autora: Starosta

Loni v květnu jsme vysoutěžili projektanta na zhotovení projektové dokumentace na 3 úseky chodníků v Chotěbuzi. Zastupitelé obce se několikrát sešli s projektantem a ten postupně zanesl do projektu připomínky k jednotlivým úsekům chodníků. Úsek Chotěbuz – původně byl plánován chodník od autobusové zastávky Náves po křižovatku u Penzionu Pod Zámkem. Vzhledem k výstavbě nových…

Vložil Starosta

Vážení občané v termínu od 27.3.2021 - 9.4.2021 proběhne sčítání lidu, domů a bytů - s možností vyplnění online formuláře na adrese www.scitani.cz v termínu 17.4.2021 - 11.5.2021 má občan zákonnou povinnost (v případě, že nevyplnil online formulář) vyplnit a odevzdat listinný formulář na kontaktním místě (nejpozději do 11.5.2021), které je mmj. v Českém Těšíne…

Vložil Starosta

Hejtman MSK rozhodnutím určil školy pro péči o děti ve věku 2-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci: bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální…

Vložil Starosta

Letošní průběh Tříkrálové sbírky ovlivnila platná opatření proti šíření koronaviru. Připravení koledníci bohužel nemohli vyjít do ulic a osobně přinášet novoroční požehnání přímo do domácností. Tříkrálová sbírka se uskutečnila prostřednictvím staticky umístěných pokladniček a dále pokračuje on-line formou. Ze 174 úředně zapečetěných pokladniček se v rámci sbírky využilo celkem 66 pokladniček (statických), do kterých dárci přispěli…

Vložil Starosta
1 2 3 4 17

#FOLLOW US ON INSTAGRAM