Archive : Archiv autora: Starosta

Domů / Archiv autora: Starosta

Děkuji vřele všem zodpovědným a aktivním občanům, kteří se účastnili „Průzkumu spokojenosti obyvatel obce Chotěbuz.“ Vyplňovali jste dotazníky svědomitě, papírové verze dotazníků byly vyplněny čitelně, to nám usnadnilo práci v přepisování do online systému dotazníkového průzkumu. Vaše potřeby, představy a názory na současný stav a budoucí rozvoj obce uvedené v dotaznících jsou cenným podkladem pro…

Vložil Starosta

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2020, musí být každý pes označen elektronickým čipem. Povinně by chovatelé měli čipovat všechny psy, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době…

Vložil Starosta

Bioodpad

26. 4. 2019

Vážení občané, v letošním roce Vám chceme nabídnout možnost svozu bioodpadu přímo od domu. K tomu je zapotřebí uzavřít s obcí smlouvu podobnou jako již máte uzavřenou na svoz komunálního odpadu. Na základě této smlouvy Vám bude zapůjčená plastová hnědá popelnice o objemu 240l se svozem co 14 dnů od 1. 5. do 31. 10. (14 svozů).…

Vložil Starosta
1 2

#FOLLOW US ON INSTAGRAM