2019 – Chodník podél silnice III/4686 Chotěbuz Centrum