47/2021 Ministerstvo zemědělství – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (Národní plán povodí Odry)

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.