Studie na 3 úseky chodníků (Náves, Zpupná Lhota, Podobora)

Loni v květnu jsme vysoutěžili projektanta na zhotovení projektové dokumentace na 3 úseky chodníků v Chotěbuzi.
Zastupitelé obce se několikrát sešli s projektantem a ten postupně zanesl do projektu připomínky k jednotlivým úsekům chodníků.

Úsek Chotěbuz

– původně byl plánován chodník od autobusové zastávky Náves po křižovatku u Penzionu Pod Zámkem. Vzhledem k výstavbě nových domů v blízké lokalitě, doporučil projektant protažení chodníku až po křižovatku u této výstavby.
Na výstavbu chodníků podél komunikací třetí třídy není možné získat dotaci, veškeré náklady na výstavbu proto uhradí obec. Ale tím, že odpadnou některé schvalovací procesy, je možné s výstavbou úseku začít po získání stavebního povolení a vysoutěžením zhotovitele, tj. v nejlepším případě již v roce 2021.
úsek 1

úsek 1

Úsek Zpupná Lhota

– tento úsek chodníku řeší zastávky nevhodně umístěné v křižovatkách a vjezd do areálu kulturního domu. Zastávky U Glace se posunou směrem do centra obce. Na jedné straně vznikne záliv. U kulturního dumu se zastávka posune směrem k Chotěbuzi. Bude zrušen vjezd do areálu kulturního domu, který se nyní nachází nevhodně v křižovatce a zatáčce. Vjezd ke kulturnímu domu se přesune na slepou ulici (K Sojkové) vedle areálu. Tato ulice se rozšíří a zpevní.
úsek 2

úsek 2

Úsek Podobora

– na frekventované Karvinské byl již delší dobu plánován přechod pro chodce se světelnou signalizací. Úpravou stávajícího chodníku v tomto místě dojde k přesunutí přechodu pro chodce a k přesunutí zastávkového zálivu do vhodnějšího místa. Dojde také k prodloužení chodníku až po odbočku k Archeoparku. Výsledná délka nového a rozšířeného chodníku bude od ul. Lesní k odbočce k Archeoparku a Rybímu domu. 
úsek 3

b 03 3

 
Předběžná výše celkových nákladů na výstavbu všech tří úseků chodníků je odhadem 20 miliónů Kč (podrobnější výpočet přinese až rozpočet, který vznikne v další fázi dokumentace). Nejnákladnější bude úsek v Podoboře, kde dojde k výstavbě přechodu se světelnou signalizací s tlačítkem pro chodce a bude nutná přeložka tří sloupů elektrického vedení.
Na dva úseky (ve Zpupné Lhotě a v Podoboře) se bude obec ucházet o dotace z programů IROP nebo SFDI. Předběžný termín výstavby těchto úseků je 2022/2023.

Vložil Starosta

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.