Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

8. 3. 2021 | Aktuality | Žádné komentáře

Vážení občané

v termínu od 27.3.2021 – 9.4.2021 proběhne sčítání lidu, domů a bytů – s možností vyplnění online formuláře na adrese www.scitani.cz

v termínu 17.4.2021 – 11.5.2021 má občan zákonnou povinnost (v případě, že nevyplnil online formulář) vyplnit a odevzdat listinný formulář na kontaktním místě (nejpozději do 11.5.2021), které je mmj. v Českém Těšíne na hlavní poště (Nádražní 1166/2a, tel. 954 273 701) nebo na poště ve Svibici (Kysucká 1829/14, tel. 954 273 707).

rozhodný okamžik pro sčítání je: půlnoc z 26. na 27.3.2021

koho se týká: sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku (27.3.2021 00:00) trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Osoby vyplní povinná, případně i volitelná pole. Jedním z nepovinných polí je národnost. Národností se rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Pro určení národnosti nemusí být rozhodující mateřský ani převážně používaný jazyk. Předseda výboru pro národnostní menšiny v informuje, aby nedošlo k mylnému sečtení hlasů, je třeba pole vyplnit v určitém formátu např. „česká“, „polská”, „slovenská“‚ „maďarská“ atp.

Dále se sčítá každý dům a byt i neobydlený.

Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady, volejte tel. 253 253 683.

V případě, že nevyplníte online dotazník, nejpozději do 26.4.2021 vás navštíví sčítací komisaři:

Pavel Ličman
 90-07-04234
Marika Horvathová
 90-07-03976
Petr Papřok
 90-07-08315
K Vyrubané
č.p. 168, 169, 177, 179, 193, 295, 319, 323, 324, 333, 336, 352, 461
Na Šancích
č.p. 164, 165, 166, 185, 186, 388
Ostravská
č.p. 188, 198, 266, 454
č.e. 18, 2150
Chotěbuzská
č.p. 7, 15, 25, 26, 29, 31, 33, 38, 119, 121, 243, 258, 262, 286, 298, 303, 315, 325, 331, 337, 355, 478, 484
č.e. 4
K Rybníkům
č.p. 275
Karvinská
č.p. 66, 73, 78, 79, 80, 102, 318, 326, 348, 391, 406
Na Skalce
č.p. 36, 40, 43, 58, 59, 64, 69, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 106, 111, 112, 113, 117, 118, 120, 265, 297, 304, 310, 311, 312, 314, 316, 328, 339, 343, 351, 376, 390, 428, 443, 479
č.e. 14
U Mlýnky
č.p. 27, 44, 45, 76, 77, 122, 242, 244, 245, 247, 253, 254, 260, 322, 408
Zemědělská
č.p. 10, 11, 13, 14, 62, 89, 329, 360, 419, 421, 440, 470
č.p. 32, 301
č.e. 1, 5, 6
Březová
č.p. 4, 30, 52, 86, 109, 115, 143, 144, 145, 146, 200, 212, 335, 372, 374, 383, 392, 393, 396, 397, 403, 412, 420, 426, 429, 434, 459, 466, 467, 472, 473, 476, 481
č.e. 3, 7, 8, 12
Chotěbuzská
č.p. 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 42, 46, 57, 87, 103, 104, 114, 116, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 161, 176, 182, 192, 197, 207, 249, 250, 264, 267, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 283, 284, 285, 287, 291, 292, 293, 294, 300, 302, 306, 307, 332, 334, 338, 341, 342, 371, 375, 377, 382, 385, 399, 410, 413, 415, 431, 448, 450, 457, 458, 460, 462, 463, 465, 474, 485, 486
K Oboře
č.p. 137, 175, 189, 205, 289, 346, 373, 378, 387, 400, 418, 445, 464, 469
K Rybníkům
č.p. 51, 51, 60, 61, 65, 70, 96, 101, 107, 108, 110, 268, 308, 402, 404, 414, 430, 451, 482
Karvinská
č.p. 6, 47, 49, 91, 105, 208, 209, 210, 213, 217, 219, 220, 222, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 255, 257, 261, 263, 296, 317, 327, 347, 381, 455, 477
Ke Střelnici
č.p. 276, 279, 280, 281, 282
Kišinec
č.p. 5, 8, 350, 416, 449, 452, 453
Lesní
č.p. 215, 239, 259, 345, 363, 441
Myslivecká
č.p. 148, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 184, 204, 290, 299, 305, 313, 344, 349, 359, 362, 370, 384, 386, 401, 405, 423, 425, 438, 439, 442, 444, 446
Na Šancích
č.p. 162, 163, 174, 178, 183, 203, 367, 368, 379
Náves
č.p. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 194, 195, 206, 248, 269, 270, 288, 330, 358, 361, 409
Pod Zámkem
č.p. 131, 132, 134, 201, 202, 252, 256, 364, 365, 366, 380, 395, 417, 422, 436, 437
Pod Zbrojnicí
č.p. 150, 151, 155, 190, 196, 320, 353, 354, 369, 398, 424, 447, 468, 471
Podoborská
č.p. 211, 214, 216, 218, 221
Severní
č.p. 157, 158, 180, 241, 246, 340, 356, 357, 389, 407, 411, 432, 433, 435, 480
č.e. 2, 9, 11, 13, 15, 16, 17
Vídeňská
č.p. 149, 152, 153, 191, 251, 394, 456, 475, 483
 

Vložil Starosta

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.