Tříkrálová sbírka pokračuje on-line do 30.4.2021

Letošní průběh Tříkrálové sbírky ovlivnila platná opatření proti šíření koronaviru. Připravení koledníci bohužel nemohli vyjít do ulic a osobně přinášet novoroční požehnání přímo do domácností. Tříkrálová sbírka se uskutečnila prostřednictvím staticky umístěných pokladniček a dále pokračuje on-line formou.

Ze 174 úředně zapečetěných pokladniček se v rámci sbírky využilo celkem 66 pokladniček (statických), do kterých dárci přispěli celkovou částkou 384 536,- Kč. Umístěny byly do 24. ledna na úřadech, v obchodech, knihovnách, kostelích a farnostech. Ti, kteří svou statickou pokladničku nenašli, přispěli bezhotovostním převodem do on-line pokladničky 135 630,- Kč. Celkem se tedy jedná k dnešnímu dni o částku 520 166,- Kč.

 

 „Díky Vaší pomoci a štědrosti dárců jsme i přes netradiční průběh letošní Tříkrálové sbírky dosáhli téměř poloviny loňského výnosu. Tímto bychom chtěli poděkovat za velikou ochotu, vstřícnost a čas místním koordinátorům a dobrovolníkům, kteří pomáhali s umístěním pokladniček a podíleli se na průběhu letošní sbírky. V neposlední řadě patří díky také médiím za propagaci on-line pokladničky“, vzkazuje ředitelka Charity Český Těšín Ing. Monika Klimková.

 

Statické pokladničky jsou již rozpečetěny, ale do online kasičky je stále možné přispívat a to do 30. 4. 2021. Po tomto termínu bude jisté, zda budeme moci zrealizovat všechny schválené záměry, např. bezbariérové úpravy Charitního centra pro seniory nebo rekonstrukci topení v Charitním domě pro matky v tísni, anebo budeme stát před rozhodováním, koho z potřebných podpoříme.

 

Připojit se ke sbírce můžete do 30. 4. 2021:

  • na webu www.trikralovasbirka.cz
  • nebo
  • přímým zasláním částky na č. ú.: 66008822/0800, VS: 77708002
  • nebo
  • prostřednictvím QR kódu.
qr kod tks charita

qr kod tks charita

Vložil Starosta

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.