Městský úřad Český Těšín, odd. dopravy – veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Chotěbuzi – ul. Zemědělská, parc. č. 54, 627/1 k. ú. Zpupná Lhota

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.