Tříkrálová sbírka – letos jinak než jsme zvyklí

Letošní sbírka bude, vzhledem k epidemiologické situaci a 5. stupni PES, jiná než v předchozích letech. S ohledem na aktuální situaci nebudou moci koledníci vyjít do ulic a proto jsou možné 2 varianty, jak přispět do této sbírky:

 

  1. Koledování online formou

Přispět můžou občané darem do ONLINE kasičky, kterou najdou na internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz nebo online převodem na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem 77708002. Tento účet zůstane otevřen do 30. 4. 2021. Pro bezhotovostní platbu je také možné  použít QR kód, který je umístěn na našich letácích, TKS pokladničkách a dále na webových či facebookových stánkách Charity Český Těšín.

 

  1. Příspěvek do Tříkrálové pokladničky na obecním úřadě Chotěbuz nebo ve farnosti

Víme, že ne všichni ovládají technologie natolik, aby mohli darovat online. Pokud o někom takovém ve svém okolí víte, můžete jej nasměřovat také na obecní úřad Chotěbuz, na faru nebo do místního katolického kostela, kde by se měly nacházet TKS pokladničky, na které jsme byli zvyklí. TKS pokladničky budou v provozu od 1.1 – 24. 1. 2021.

Vložil Starosta

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.