Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí – doručení veřejnou vyhláškou – oznámení o možnosti převzít písemnosti pro Karel Bardon a dědicové MUDr. Karla Farného, Rybnickiego 4, Rybnik Polsko

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.