Krajský úřad Moravskoslezského kraje – oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na údržitelný rozvoz území

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.