58 potvrzených případů nakažení koronavirem na Těšínsku

Podrobné informace, vzhledem k jejich citlivosti, nemáme k dispozici. S ohledem na tyto skutečnosti žádáme občany, aby omezili návštěvu míst, kde se hromadí větší počet obyvatel, jakož i velkých obchodních center. Dále dbejte zvýšené hygieny, dezinfekce rukou a všeho, s čím běžně přicházíte do kontaktu. Prosím, o důsledné dodržování platných nařízení vlády, ministerstva zdravotnictví a opatření krizového štábu ČR.

Vložil Starosta

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.