Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na ořez a odstranění dřevin z ochranného pásma vysokého napětí

Společnost ČEPS, a.s., upozorňuje všechny vlastníky
a uživatelé pozemků na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které zasahují do ochranných pásem elektrického vedení.

V případě, že vlastníci pozemků nemají možnost provést ořez porostů sami, jsou povinni na své pozemky umožnit přístup zástupcům firmy FORESTER SERVIS, s.r.o. případně ČEPS a.s., která zajistí ořez dodavatelsky.

Energetický zákon v § 46 odst. 9 zakazuje vlastníkům dotčených pozemků nechávat v ochranném pásmu růst porosty nad výšku 3 m.

příloha – lokality odstraňovaných dřevin

Vložil Starosta

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.