Jak nakládat s odpadem kontaminovaným koronavirem

Jak nakládat s odpadem kontaminovaným koronavirem

20. 3. 2020 | Aktuality | Žádné komentáře

Image

Kontaminovaný odpad a potencionálně kontaminovaný odpad osob z karantény

Veškerý kontaminovaný nebo potencionálně kontaminovaný odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě vložte do silonového sáčku a zauzlete, dále vložte do plastového pytle na odpady. Plastový pytel by měl mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění by měl být pytel pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel vložte do druhého pytle a zavažte. Povrch vnějšího pytle ošetřete desinfekčním prostředkem, až poté vložte do běžného kontejneru na odpad. Tento postup použijte i v případě, že ještě není prokázáno onemocnění COVID-19. 

Prosíme, občany u kterých se prokázala nákaza nebo jsou v karanténě, odpad netřídili na papír, plast a sklo. Všechen odpad dle návodu výše dávejte do směsného komunálního odpadu.

Tato opatření mají předcházet šíření nákazy směrem k zaměstnancům svozové firmy, proto prosím, abyste je důsledně dodržovali.

Děkuji všem za pochopení.

Vložil Starosta

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.