Kotlíkové půjčky

Kotlíkové půjčky

17. 2. 2020 | Aktuality | Žádné komentáře

Image

vážení občané, zastupitelstvo obce připojilo naši obec k těm, které umožňují realizovat výměnu nevyhovujících kotlů formou bezúročné půjčky. K tomu jsme schválili dotační program, do kterého se žadatel musí přihlásit. Podmínky udělení půjčky jsou následující:

– žadatel má podanou žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva”,

– žadatel má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou v souladu a podmínkami Programu MSK

– žadatel nemá uhrazenou žádnou z faktur nebo účtů vztahující se k výměně kotle

– žadatel nemá k datu podání žádosti vůči obci Chotěbuz neuhrazené závazky po splatnosti,

– vůči osobě žadatele není k datu podání žádosti v právní moci žádné soudní rozhodnutí, rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu veřejné správy na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce, nemovitost není předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce,

– žadatel nemá k datu podání žádosti evidovány žádné závazky po splatnosti u Finančního úřadu, orgánu veřejné správy, peněžního ústavu, České správy sociálního zabezpečení, Celní správy, zdravotní pojišťovny, Pozemkového úřadu a Státního fondu životního prostředí apod.,

– vůči osobě žadatele nebyl k datu podání žádosti podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a neexistují žádné skutečnosti, které by umožňovaly či vedly k zahájení insolvenčního řízení na žadatelův majetek,

Kotlíková půjčka bude poskytnuta prioritně příjemcům, kteří v průběhu I. pololetí 2019 projevili předběžný zájem o poskytnutí návratné finanční výpomoci (kotlíkové půjčky) a jsou zařazeni do seznamu vlastníků rodinných domů, kteří budou realizovat výměnu původního kotle za nový ekologicky šetrný zdroj.

 

Postup:

  1. doručte žádost o Návratnou finanční výpomoc (kotlíkovou půjčku) v termínu 16.3. – 14.5.2020 na OÚ (v předstihu budete osloveni kotlíkovým specialistou, který bude nápomocný s vyplněním a splněním všech formálních detailů)
  2. rada obce posoudí žádost
  3. žádost musí být schválená zastupitelstvem obce, které je plánované v termínech 28.4. nebo 23.6.2020
  4. bude podepsaná smlouva mezi obcí a žadatelem. Výše půjčky je následující: na realizaci plynového kotle 150 tis, na ostatní kotle 200 tis.
  5. po podpisu smlouvy můžete prakticky kdykoliv čerpat, čerpání však proběhne oproti předložené faktuře, případně zálohové faktuře (pokud po vás dodavatel zálohu požaduje, záloha však bude max ve výší 25% výše celkové půjčky viz bod 4.)
  6. kotel musí být vyměněný nejpozději do 30.9.2021

 

Dotační program

Žádost – elektronický formulář

Vložil Starosta

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.