Dotazníkový průzkum spokojenosti obyvatel obce Chotěbuz – vyhodnocení

Děkuji vřele všem zodpovědným a aktivním občanům, kteří se účastnili „Průzkumu spokojenosti obyvatel obce Chotěbuz.“ Vyplňovali jste dotazníky svědomitě, papírové verze dotazníků byly vyplněny čitelně, to nám usnadnilo práci v přepisování do online systému dotazníkového průzkumu. Vaše potřeby, představy a názory na současný stav a budoucí rozvoj obce uvedené v dotaznících jsou cenným podkladem pro tvorbu strategického plánu rozvoje obce Chotěbuz, který bude zpracováván v následném období. Strategický plán by měl být stále „živým“ materiálem a bude sloužit zastupitelům obce jako vodítko při rozhodování o budoucnosti obce. Vaše potřeby, představy a názory budou zároveň cenným zdrojem pro zpracování rozpočtu obce pro rok 2020, včetně sestavení plánu stavebního výboru. Děkuji panu Lukáši Dědičovi, který se aktivně spolupodílel na přípravě a zpracoval závěrečné vyhodnocení dotazníkového průzkumu, které si můžete detailně pročíst v příloze.

Čeká nás hodně práce, která si vyžádá větší množství finančních prostředků, ty budou čerpány zejména z rozpočtu obce a z dosažitelných dotačních zdrojů. „Říká se, že mamuta se taky nejí hned celého, je zdravé jíst ho po soustech“. Věřím, že všechna práce a úsilí se podaří a s odstupem času bude hmatatelná a viditelná

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu spokojenosti obyvatel obce (pdf)

Vložil Starosta

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.