Průzkum internetu v domácnostech v ČR

Průzkum internetu v domácnostech v ČR

5. 8. 2019 | Aktuality | Žádné komentáře

Vážení občané,
v rámci celorepublikového průzkumu jsme byli požádáni ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Moravskoslezského kraje o spolupráci při zjišťování skutečné poptávky po využití internetu domácnostmi formou krátkého dotazníkového šetření (5 minut).

Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Zároveň se zvažuje příprava dotačního programu na poskytování „voucherů“ na vysokorychlostní internet do domácností v Moravskoslezském kraji.

Vyplnění dotazníku nejpozději do 22. 8. 2019.

ODKAZ  NA  DOTAZNÍK

Vložil Starosta

About Author

about author

Starosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.