CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

regioforumeuroregion
 
logo kraje

Úřední hodiny

PO 8-12, 13-17

 ST 8-12, 13-17

 

Obec Chotěbuz

Chotěbuzská 250

735 61  Chotěbuz

tel.: 558 733 131

ID: iq6azbh

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zapis zs

Ptačí chřipka - informace

Vážení občané, v souvislosti v možným vznikem nákazy ptačí chřipkou i v naší obci, Vás informujeme o následujících postupech:

Pokud ve svém chovu drůbeže zaznamenáte úhyn, pokud na svém pozemku naleznete uhynulého volně žijícího ptáka nebo drůbež, která však není z vašeho chovu, neprodleně volejte na číslo krizové linky krajské veterinární stanice 720 995 203 nebo na číslo 150.

Ti ve spolupráci s hasičským záchranným sborem nebo místním sborem dobrovolných hasičů zajistí umístění uhynulého zvířete do nepropustného obalu, následně bude provedeno vyšetření, zda byl úhyn způsoben virem ptačí chřipky (aviární influenzy).

Chovatel uhynulého zvířete následné zajistí neškodné odstranění tohoto zvířete, pokud je chovatel neznámý nebo se jedná o volně žijícího ptáka, zajistí neškodné odstranění obec.

Ptačí chřipka

Všem chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí se:

a) zakazuje chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí ve volném výběhu. Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit místně příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze (dále jen „KVS“) na základě žádosti, za podmínky, že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřeškem, které zabrání styku volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou,

b) nařizuje zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů,

c) nařizuje vést řádnou evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních ošetřeních zvířat

 

Zásady pro drobnochovatele drůbeže

V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.

- ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně
žijícím ptactvem,

- slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,

- v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření,
která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,

- krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,

- pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,

- pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží,
ke kterým mají přístup volně žijící ptáci

- venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),

- pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,

- zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,

- oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,

- nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.

1) příloha info

2) příloha Nařízení

Vážení občané,

termín pro zaplacení poplatku za svoz odpadu pro I. pololetí je nejpozději do 30. 4. 2017 , za II. pololetí nejpozději do 31. 10. 2017. Platba pouze bezhotovostně nebo na pokladně OÚ.

Číst dál: Platby za svoz odpadu a za psa

Informace o možnosti vyzvednutí zásilek u osob trvale hlášených k pobytu v sídle ohlašovny

Osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na adrese ohlašovny, tj. Chotěbuz, Chotěbuzská 250, si mohou od dne 29. 8. 2016 vyzvedávat výzvy k vyzvednutí zásilek včetně poučení v budově Sportovně kulturního střediska v Chotěbuzi, v II. patře, kde je z důvodu rekonstrukce dočasně přemístěn obecní úřad.

Úřední deska